บริษัท รีกัลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

Regal Development Co., Ltd.

รีกัล ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากการรวมตัวของ “ผู้สร้างสรรค์บ้าน” ทั้งวิศวกร สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญในวงการวัสดุก่อสร้าง จุดประสงค์ของเรา คือ การสร้างบ้านที่ดีที่สุด ตั้งแต่การออกแบบบ้านที่สวยงาม แตกต่าง แต่ยังคำนึง ถึงทิศทางแสง ลมและสภาพแวดล้อม การใช้สอย รวมถึงการใช้วัสดุอย่างดีที่สุด เพื่อให้บ้านที่เราสร้าง อยู่สบาย แข็งแรง และประหยัดพลังงานเป็นบ้านที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข

สำหรับ โครงการบียอนด์ เราตั้งใจอย่างที่สุด ที่จะนำทักษะและประสบการณ์จากวิชาชีพของเราทุ่มเทลงไป เพื่อให้เป็นโครงการที่ดีที่สุดในงบประมาณที่เหมาะสม เราพร้อมที่จะให้ทุกคนพิสูจน์ว่าโครงการบียอนด์ที่เกิดจาก “ผู้สร้างสรรค์บ้าน” นั้นดีและแตกต่างอย่างไร